100 km rowerem, biegowo i z kijkami na 100 lat Niepodległości!

Dodano: 26.07.2018

W dn. 11-12 sierpnia w okolicach Pabianic odbędzie się niezwykła impreza dla aktywnych: 100 na 100 - Pabianicka Stówa na 100 lecie Niepodległej.

Źródło: www.facebook.com
Źródło: www.facebook.com

Szczegółowe informacje Organizatorów:

„To będzie piękne sportowo-towarzysko-historyczne wydarzenie.

Zaczynamy w sobotę rano , lecimy przez całą noc i kończymy wczesnym rankiem. Integrujemy ludzi rowerów, biegania i nordic walking. Na poszczególnych etapach pokonujemy dystans, na przepakach wspominamy nasze starty i planujemy następne. Zawsze dobrze się bawimy. Jeśli chcesz pokonać z nami 100 km w tej formie, dołącz do nas 11-12 sierpnia 2018! Czekamy!”

REGULAMIN:

100 NA 100 - PABIANICKA STÓWA NA 100 LECIE NIEPODLEGŁEJ

1. CEL:

a) Pokonanie minimum 100 km w ramach upamiętnienia odzyskania niepodległości;

b) Upowszechnianie różnych form ruchu;

c) Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;

d) Promocja miasta Pabianic.

Wydarzenie ma charakter nieoficjalny, będzie to spotkanie kilku - kilkudziesięciu osób, które mają jeden cel: JAZDA ROWEREM / BIEG / NW/SPACER, REKREACJA i dobra zabawa.

2. ORGANIZATOR: Pabianicki Klub O co biega

3. TERMIN:

Start: 11 sierpnia 2018, godzina 8:00 , Pomnik Legionisty, Stary Rynek, Pabianice

Zakończenie 12 sierpnia 2018, około godziny 8:00, Lewityn, Pabianice

Wydarzenie ciągłe, brak przerw (np.: w nocy).

4. TRASA:

Sumarycznie trasa planowana jest na około 133km. Celem każdego uczestnika jest pokonanie minimum 100km co można uzyskać pokonując 80 km rowerem oraz minimum 20 biegiem/nordic walking (+ 7 rowerem powrót). Można też oczywiście pokonać maksimum planowanych kilometrów.

Rodzaj trasy: drogi asfaltowe i szutrowe. Rekomendowany rower MTB, crossowy.

Każdy etap zaczynamy jako grupa o ustalonym czasie. Etapy rowerowe pokonujemy razem od startu do mety. Jeśli pokonanie etapu pieszego i jego zakończenie nie jest możliwe w grupie, to kończymy we własnym tempie w ramach ustalonego harmonogramu etapów.

Między etapami nastąpią przerwy techniczne na odpoczynek i przepak (np. zmianę stroju z rowerowego na biegowy, itp.)

Szczegółowy planowany (godzinowy) rozkład jazdy znajduje się w załączniku.

5. FORMA POKONANIA TRASY:

Trasę pokonujemy w grupach (w każdej grupie jest przedstawiciel organizatora), nie ma pomiaru czasu, jednak na poszczególne etapy przewidziane są limity czasowe. Osoby, które nie będą w stanie kontynuować wydarzenia w grupie, nie będą uwzględniane w końcowej klasyfikacji. Każdy uczestnik, który nie odhaczy się na punktach kontrolnych poszczególnych etapów, nie będzie brać udziału w klasyfikacji końcowej. Wydarzenie ma charakter etapowy, gdzie każdy etap pokonuje się ustalonym wcześniej (patrz załącznik) rodzajem ruchu. Jeśli zaplanowany jest rower, to obowiązkowy jest rower. Jeśli zaplanowany jest bieg/nordic walking, to uczestnicy mogą samodzielnie wybierać we własnym zakresie rodzaj ruchu pieszego oraz dystans, jaki nim pokonają (można łączyć bieg i nordic walking w ramach etapu). Na etapach bieg/nordic walking nie trzeba pokonać pełnej długości trasy, czyli wszystkich pętli.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas ruchu na całej trasie, a także do stosowania się do zasad ruchu drogowego oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów.

Uczestnicy zobowiązani są posiadać właściwe obuwie i strój dostosowany do rodzaju ruchu, wymogów trasy, pory dnia (np.: w nocy zimniej) i pogody (np.: kurtka przeciwdeszczowa), sprzęt (np.: latarka czołowa w nocy).

6. UCZESTNICTWO:

Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność świadomi swoich sił, ryzyka oraz wymogów trasy.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie maksymalnie 100 osób, którzy ukończyli 18 lat(od 16 go roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego). Zamknięcie listy następuje dnia 27 lipca lub po wyczerpaniu limitu 100 zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy zapewniają potrzebny im transport, wyżywienie oraz wszelkie inny potrzebny i/wymagany (np. przepisami) sprzęt we własnym zakresie (np. oświetlenie nocne, zabezpieczenie roweru, itd..). Uczestnicy decydując się na udział w wydarzeniu kierują się motywami sportowymi i społecznymi i dbają o to, aby towarzyski charakter wydarzenie był zachowany podczas całego jego trwania.

Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.

Ze względu na to, że część wydarzenie odbywać się będzie na rowerze (w tym nocą):

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać w pełni działające oświetlenie roweru z przodu i z tyłu roweru, szczególnie podczas nocnej jazdy;

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać elementy odblaskowe oraz – w miarę możliwości – kamizelki odblaskowe;

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać kask rowerowy;

4. Każdy uczestnik bierze odpowiedzialność za siebie i konsekwencje swoich zachowań;

5. Szanujemy ogólne warunki dobrej jazdy tj. brak wymachiwania kierownicą w grupie, brak popisywania się w grupie - ogólnie trzymamy się porządku i utrzymania bezpiecznej jazdy w ekipie;

6. Trzymamy się przepisów o ruchu drogowym;

7. Jedziemy w grupach minimum kilkuosobowych maks. 15 os. z odstępami 200m zgodnie z przepisami o ruchu drogowym!

8. Jedziemy w uporządkowany sposób, blisko prawej strony

9. Na wiaduktach i ostrych zakrętach trzymamy się prawego pasa.

7. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia imienne przyjmujemy do dnia 27 lipca 2018 – poprzez wybranie opcji „wezmę udział” na wydarzeniu 100 NA 100 - PABIANICKA STÓWA NA 100 LECIE NIEPODLEGŁEJ na portalu Facebook bądź poprzez rejestrację na portalu data sport.pl

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się i opłacili start na portalu data sport.pl, otrzymają po wydarzeniu pamiątkę Miecz Walecznych Niepodległej oraz pakiet żywnościowy.

Wszyscy uczestnicy wydarzenie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem wydarzenia, zasadami obowiązującymi w jego trakcie i złożenia pisemnej deklaracji ich przestrzegania wyznaczonemu przedstawicielowi Organizatora.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w wydarzeniu. Natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

Uczestnik przystępując do wydarzenia na własną odpowiedzialność, w tym za skutki swoich działań, koszty ratownicze lub leczenia i inne będące skutkiem udziału w wydarzeniu, zrzeka się prawa do dochodzenia praw i odszkodowań od organizatora na jakiejkolwiek drodze prawnej.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

9. KONTAKT:

Pabianicki Klub O co biega, e-mail: klub.ocobiega@gmail.com

Szef wydarzenia– Robert Lewera: 792 343 738,

Szef trasy – Tomasz Osieja 663 224 630

Źródło: https://www.facebook.com/events/985855258241471/