40. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych Dziatwa w Łodzi

Dodano: 20.05.2019

W dniach 21.05-24.05. odbędzie się 40. Ogólnopolski Festiwal Teatru Młodych Dziatwa. Festiwal adresowany jest do amatorskich grup teatralnych, skupiających dzieci i młodzież od lat / do 16. Wystąpią grupy teatralne z całej Polski.

Źródło: www.facebook.com
Źródło: www.facebook.com

Program 40. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych „Dziatwa”
21-24 maja 2019 r.

21 maja – wtorek

Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3
g. 12.30 – Inauguracja Przeglądu
g. 13.00 – 15.30 Przegląd przedstawień
13.00 - 13.25 Teatr „NaNiby” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy z przedstawieniem „Wodylanie”
13.40-14.05 Teatr „Szpilka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku z przedstawieniem „Księżniczka na ziarnku grochu”
14.20-14.45 Dziecięca Grupa Teatralna „Pod Sceną” z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie z przedstawieniem „Nocna wyprawa”
15.00-15.30 Zespół Teatralny „Na Pół” z Trele Morele Punkt Kultury w Warszawie z przedstawieniem „Pół na pół”

Centrum Animacji i Rewitalizacji „Rondo”, ul. Limanowskiego 166
g. 17.00 – Wystawa Rysunku i Malarstwa „Mój Teatr". Wernisaż, podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień

g. 17.00 – Omówienie przedstawień

Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3
g. 18.30 – Musical „Przyjaciel Deszcz” w wykonaniu Grupy Musicalowej Melanż z Centrum Twórczości „Lutnia” / wydarzenie towarzyszące

22 maja – środa
Centrum Twórczości „Lutnia”, ul. Łanowa 14
10.00-10.30 Studio Teatralne Stan Wyjątkowy ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie z przedstawieniem „Więcej niż cały świat”
10.45-11.10 Dziecięca Grupa Teatralna „Lustro” z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 z przedstawieniem „Ciekawe jak to było”
11.25-12.55 Teatr Etna z Centrum Kultury w Piasecznie z przedstawieniem „Na początku zawsze jest chaos”
12.10-12.50 Grupa Teatralna „Na Fali” ze Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego w Krobi z przedstawieniem „Bagaż Doświadczeń”

Centrum Twórczości „Lutnia”, ul. Łanowa 14
14.30-15.15 Dziecięcy Teatr Szydełko z Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim z przedstawieniem „Wojny domowe”
15.30-15.55 Psia Kość z Miejskiego Domu Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy z przedstawieniem „Odlot”
16.10-16.30 Teatr BANALIA z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie z przedstawieniem „Ptasie trele”
17.00 Spektakl „Lody Biondo” w wykonaniu Grupy Teatralnej 25. Godziny z Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”/ wydarzenie towarzyszące

Ośrodek w Grotnikach
g. 20.00 – Warsztaty integracyjne
g. 20.00 – Omówienia

23 maja –czwartek
Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3
10.00-10.45 Teatr Supełek z Domu Kultury w Rybniku z przedstawieniem „W poszukiwaniu królewny”
11.00-11.20 Grupa Teatralna „Bez Komentarza” z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu z przedstawieniem „The Times”
11.35-12.05 Teatr Kantor Wymiany Myśli z Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim z przedstawieniem „Pewnego razu czyli opowieści przy herbatce”
12.20-13.05 Teatr „Klapsik” z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przedstawianiem „My dzieci Ireny Sendlerowej”
g. 15.00-17.30 – Warsztaty

Ośrodek w Grotnikach
g. 19.30 – Omówienia

24 maja – piątek
g. 10.00-12.30 Korowód Pasaż Rubinsteina - Pasaż Schilera

Centrum Twórczości „Lutnia”, ul. Łanowa 14, tereny zielone
g. 14.30 – Ogródki animacyjne
g. 15.00 – Koncert Zespołu The Recyklofons - Akcja Flash Mob
g. 15.30 – Finał Przeglądu, wręczenie nagród

Bałucki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich Łodzian małych i dużych na fantastyczne wydarzenie czyli Korowód – akcję teatralną w ramach działań edukacyjnych i animacyjnych Festiwalu Kultury Szkolnej – 40 Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych „Dziatwa 2019”.

Myślą przewodnią tegorocznego Korowodu jest Pociąg Teatralny – którego inspiracją jest wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa”.

Trasa Korowodu przebiegać będzie ulicą Piotrkowską, od Pasażu Rubinsteina do Pasażu Schillera i z powrotem, planowane są różnorodne działania animacyjne.

24 maja, g. 10:15 start Pasaż Rubinsteina

#Korowód #Dziatwa #KochaLodz #FestiwalKulturySzkolnej


Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Celem Festiwalu jest:

- promocja teatru jako dynamicznego narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania się językiem ojczystym, twórczej pracy w zespole); postaw charakteryzujących się kreatywnością i otwartością umysłu oraz świadomym i krytycznym stosunkiem do tworzenia i odbioru teatru;

- tworzenie warunków do poznawania nowych form i metod pracy artystycznej i wychowawczej, poszerzania kompetencji nauczycieli, rozwijania warsztatu pracy instruktorów teatralnych, prezentowania autorskich metod pracy teatralnej w zespołach amatorskich, wymiany doświadczeń;

- tworzenie przestrzeni do prezentowania najlepszych teatralnych amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych.

Idea 40. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych DZIATWA to edukacyjne spotkanie animatorów teatralnych, młodych aktorów, zawodowych artystów i młodych odbiorców teatru, by stworzyć przestrzeń dla wymiany inspiracji i pomnożenia kompetencji twórczej. „Opowieść, fabuła, tekst” to hasło 40. edycji Festiwalu.

Festiwal adresowany jest do amatorskich grup teatralnych, skupiających dzieci i młodzież od lat / do 16, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, organizacjach pozarządowych, a także grupach nieformalnych. Do Festiwalu mogą przystąpić wyłącznie spektakle, w których obsadzie znajdują się dzieci i młodzież od lat / do 16.

W Festiwalu mogą uczestniczyć:
- teatry żywego planu;
- teatry żywego planu, wykorzystujące techniki animacji jako uzupełnienie żywego planu;
- teatry prezentujące przedstawienia uliczne.

Częścią "Dziatwy 2019" jest również barwny korowód na ulicy Piotrkowskiej (odcinek od Pasażu Schillera do Pasażu Rubinsteina). Wydarzenie zaplanowane jest w dniu 24 maja 2019 roku w godzinach 10:15-12:10. Zakończenie przewidziane jest na Pasażu Rubinsteina gdzie planowane są różnorodne działania animacyjne.
W „Korowodzie” będzie brało udział około 200 osób, będą to grupy teatralne biorące udział w „Dziatwie 2019”, wraz ze swoimi opiekunami, osoby reprezentujące Bałucki Ośrodek Kultury, grupa aktorów i szczudlarzy oraz uczniowie Szkół Podstawowych z Łodzi. O planowanym przedsięwzięciu zostaną powiadomione służby porządkowe oraz media. „Korowód” jest kolorowym zdarzeniem w przestrzeni miejskiej promującym ideę kreatywności, radości, uśmiechu dzieci. Przemarsz będzie miał charakter otwartej, interaktywnej zabawy z widzem. Takie działanie zakłada element improwizacji, co jest dodatkowym walorem edukacyjnym wydarzenia.

Źródło: https://www.facebook.com/events/804842299889777/