Badania ruchu turystycznego województwa łódzkiego

Dodano: 19.08.2010

Badania ruchu turystycznego w województwie łódzkim

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego od 2008 roku prowadzi badania ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim, które mają z jednej strony szacować wielkość ruchu turystycznego w województwie, a z drugiej strony pokazywać jego charakter. Głównymi partnerami jest Urząd Marszałkowski w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi, natomiast partnerem merytorycznym od 2009 roku jest Łódzkie Towarzystwo Naukowe oraz zespół badawczy składający z pracowników Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytety Łódzkiego.

Prowadzone badania ruchu turystycznego w naszym regionie obejmują między innymi:

1. Szacowanie liczby turystów krajowych i zagranicznych.

2. Charakterystykę turysty krajowego i zagranicznego z uwzględnieniem

 

3. Ranking najczęściej odwiedzanych miejsc, atrakcji oraz produktów turystycznych.

4. Charakterystykę rynków zagranicznych istotnych z punktu widzenia przyjazdowego ruchu turystycznego.


Badania przeprowadzane są we wszystkich 21 powiatach województwa łódzkiego i 3 miastach będących na prawach powiatów tj. w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach przez grupę ok. 25 ankieterów, zatrudnionych przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego i wyposażonych w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienia. Ogółem rokrocznie przeprowadzonych jest ok. 3300 ankiet.

Badania są prowadzone przez trzy kwartały roku. W tym czasie ankieterzy odwiedzą najciekawsze z punktu widzenia turystyki miejsca, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wczasowe, miejsca kultu religijnego itp., będą na wielu imprezach kulturalnych i turystycznych, dworcach kolejowych i autobusowych, w Centrach Informacji Turystycznej, na lotnisku i wszędzie tam gdzie będzie można spotkać turystów.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone przez nas badania pozytywnie wpłyną na rozwój branży turystycznej w województwie. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby przedstawiciele samorządów terytorialnych, gestorzy bazy noclegowej i atrakcji turystycznych oraz osoby pracujące w stowarzyszeniach działających na rzecz rozwoju turystyki w województwie łódzkim udzieliły wszelkiej możliwej pomocy ankieterom w ich pracy.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z wynikami badań ruchu turystycznego za lata poprzednie.