Finisaż wystawy ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ w MS1

Dodano: 21.09.2018

W dn. 23.09. w Muzeum Sztuki – oddział MS1 przy ul. Więckowskiego 36 w Łodzi odbędzie się finisaż wystawy ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ. W ramach imprezy zaplanowano wykład oraz kuratorskie oprowadzanie po wystawie.

Źródło: materiały prasowe
Źródło: materiały prasowe
Źródło: materiały prasowe
Źródło: materiały prasowe

ELENA VOGMAN, WYKŁAD. EKSTAZA JAKO METODA: LAICKA ANTROPOLOGIA EISENSTEINA

miejsce: ms1, ul.Więckowskiego 36, Teoria Jedzenia Bistro

czas: 23 września, godz. 17:00

Wykorzystując pisma Eisensteina oraz materiał filmowy nakręcony w Meksyku, którego część ostatnio odkryto w moskiewskich archiwach, wykład ma na celu przeanalizować "ekstazę jako metodę", która  pozwala reżyserowi poszerzyć, a nawet przekroczyć pojęcie sztuki, prowadząc do szerszego antropologicznego opisu opartego na transferencji. Odnosząc się do freudowskiego pojęcia "analizy laików", Vogman w wykładzie omówi zainteresowanie Eisensteina Meksykiem, zwracając uwagę na sposób, w jaki reżyser poszukuje w politycznej teraźniejszości śladów tego, co przetrwało z przeszłości. Nacisk Freuda na "transferencję" stanowi decydujący element przekształcający "laickość" tego antropologicznego podejścia w odchodzenie od umieszczania podmiotu w centrum wydarzeń.

Elena Vogman jest autorką prac, niezależną kuratorką i posiadającą stopień doktora członkinią zespołu realizującego projekt badawczy "Rhythm and Projection" [Rytm i projekcja] w Instytucie Literatury Ogólnej i Porównawczej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jej praca doktorska poświęcona była koncepcji Sensuous Thinking in Sergei Eisenstein's theory project Method [Myślenie zmysłowe w teoretycznym projekcie Siergieja Eisensteina Metoda]. Elena Vogman jest także autorką tekstu w publikacji towarzyszącej wystawie "Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda", której premiera planowana jest na wrzesień.

OPROWADZANIE KURATORSKIE: ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ: EISENSTEIN JAKO METODA

miejsce: ms1, Więckowskiego 36

czas: 23 września, godz. 18.00

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie Aleksandry Jach po wystawie Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda.

Wystawa opowiada o zmiennokształtności poprzez postać Siergieja Eisensteina. Wykorzystuje do tego biografię znanego reżysera i teoretyka, jego filmy, rysunki oraz teksty. Łączy dorobek artysty z jego wizualnymi inspiracjami oraz sztuką współczesną.

Zmiennokształtność to siła przekreślająca granice pomiędzy myśleniem i działaniem, tworzeniem i destrukcją, organizmami i materią, życiem i śmiercią. Metamorfoza przeraża - rodzi kształty nieoswojone i nieprzewidywalne. Może także fascynować, kojarzyć się z wolnością i ucieczką przed normami. Odnalezienie się w tej dynamice i wykorzystywanie plastyczności ciała, materii i relacji jest umiejętnością wartą rozwijania. Polem eksperymentów z formą może być sztuka. Ćwiczy w rozciąganiu granic, przekraczaniu ich i wykreślaniu nowych. Oswaja ze zmianą.

Artysta eksplorował potencjał metamorfozy przede wszystkim w swoich rysunkach. Eksperymentalny charakter tych prac nie tylko wiąże się z odkrywaniem nowych tematów i sposobów ekspresji, ale stanowi też klucz do zrozumienia twórczości autora jako działania skoncentrowanego na procesie. Rysunki były dla niego metodą tworzenia i myślenia: wizualnym dziennikiem pozwalającym na bieżąco notować ewolucję siebie i świata. Zmiennokształtność pozwala analizować Eisensteina i odwrotnie - Eisenstein staje się metodą w myśleniu o zmiennokształtności.

Autor tekstu: Aleksandra Jach - historyczka sztuki, kuratorka. Ostatnie projekty: "Awangarda i socrealizm" (festiwal teatralny, wspólnie z Martą Olejniczak i Piotrem Olkuszem, Teatr Nowy, Łódź, 2014); "Wszystko się ze sobą łączy" (program performatywny, festiwal Odnalezione w tłumaczeniu, Gdańsk, 2015); "Czas nie-ludzki, BWA Opole, 2016); "Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody" (wystawa, wspólnie z Pauliną Kurc-Maj, Muzeum Sztuki w Łodz, 2017). Pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi.

WSTĘP NA WYKŁAD JEST BEZPŁATNY DZIĘKI WSPARCIU MECENASA MUZEUM SZTUKI W ŁODZI: FUNDACJI RODZINY STARAKÓW.

OPROWADZANIE KURATORSKIE WLICZONE JEST W CENĘ BILETU WSTĘPU NA WYSTAWĘ. BILETY DOSTĘPNE W KASIE.

Źródło: materiały prasowe Organizatorów