Podsumowanie konferencji "Kultura i turystyka - razem, ale jak?"

Dodano: 25.11.2008

W dniach 17-18 listopada 2008 roku odbyła się konferencja "Kultura i turystyka - razem, ale jak?", której organizatorami byli: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz Polska Organizacja Turystyczna. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mirosław Drzewiecki - Minister Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego, dr Jerzy Kropiwnicki - Prezydent Miasta Łodzi.

Celem konferencji było zdefiniowanie barier i problemów utrudniających współpracę branży kulturalnej i turystycznej w Polsce. Podczas dwóch dni konferencji przedstawiciele obu środowisk mieli okazję poznać wzajemne oczekiwania i przedyskutować pojawiające się do tej pory problemy.

Kliknij żeby powiększyć Kliknij żeby powiększyć Kliknij żeby powiększyć


W konferencji udział wzięło 120 uczestników, którzy reprezentowali instytucje kultury, samorządy terytorialne, branżę turystyczną i środowiska akademickie z całej Polski. Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z naukowym, jak i praktycznym podejściem do kwestii współpracy sektora kultury z sektorem turystycznym.

Program tegorocznej konferencji przedstawiał się następująco:

Poniedziałek - 17.11.2008 r.

 • 12.00 - 12.30 prof. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)- "Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych"

 • 12.30 - 13.00 dr Artur Kurek (AWF Kraków)- "O nowe oblicze obsługi turystyki kulturowej"

 • 14.00 - 14.15 dr Andrzej Stasiak (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi)- "Turystyka fikcji literackiej i filmowej (set-jetting)"

 • 14.15 - 14.30 dr Armin Mikos von Rohrscheidt (Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menedżerska)- "Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania"

 • 14.30 - 14.45 Tomasz Bęben (Dyrektor Festiwalu Kolory Polski, Filharmonia Łódzka A. Rubinsteina) - "Filharmonia wędrująca - Kolory Polski turystycznie i muzycznie"

 • 14.45 - 15.00 dr Robert Faracik (Uniwersytet Jagielloński)- "Miejsca pamięci narodowej a współczesny obraz turystyki w Krakowie"

 • 15.15 - 15.30 mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska (Uniwersytet Jagielloński) - "Turystyka kreatywna - nowy trend w rozwoju produktu turystyki miejskiej"

 • 15.30 - 15.45 dr Marek Nowacki (AWF Poznań) - "Aktualne tendencje na rynku atrakcji turystycznych na świecie"

 • 15.45 - 16.00 dr Beata Krakowiak, dr Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi)- "Dzień z Borowieckim" nowy produkt turystyczny Łodzi?"

 • 16.00 - 16.20 mgr inż. Agata Kierzkowska (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi) - "Działania w obronie tradycji i dobrego smaku"

 • 16.30 - 16.50 dr Zygmunt Kruczek (AWF Kraków)- "Między atrakcją a pułapką turystyczną. Współczesne dylematy turystyki kulturowej"

 • 16.50 - 17.10 prof. Jacek Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)- "Jak kultura się sprzedaje?"


 • Wtorek 18.11.2008 r.

 • 9.30 - 10.00 Ewa Małkowska-Bieniek, (Muzeum Historii Żydów Polskich)- Muzeum Historii Żydów Polskich jako przykład muzeum narracyjnego

 • 10.00 - 10.20 Maciej Mazerant, (Magazyn Purpose - przedsiębiorczość w kulturze), "Na kreatywnym szlaku".

 • 10.20 - 10.40 Janusz Kujat, (Dyrektor Targów, Świebodzice), "Rzemiosło Artystyczne i Sztuka Użytkowa - produkt kultury narzędziem budowania atrakcyjności społ-gospodarczej (turystycznej i kulturowej) miasta Świebodzice".

 • 10.40 - 11.00 Lubomira Trojan, (Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie), Zamek na szlaku innowacji - działania Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie w dziedzinie kultury, turystyki i przedsiębiorczości.

 • 11.00 - 11.20 Paweł Szlachta, (Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego, Kraków), "Klastrowanie kultury i turystyki".

 • 11.20 - 11.40 Bogna Świątkowska, (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa), "Tylko bez kitu - alternatywna mapa miasta jako narzędzie promocji kultury i turystyki, na przykładzie "Use-It Warsaw", mapy będącej efektem współpracy Fundacji Bęc Zmiana, Use-It Europe i Biura Promocji Warszawy".

 • 11.40 - 15.00 3 warsztaty tematyczne: - Genius loci - specjalizacja tematyczna miejscowości - dr Wacław Idziak (Politechnika Koszalińska)
  - Produkt turystyczny - szlak - dr Adam Hajduga (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach)

  - Kreowanie i promocja wydarzeń kulturalnych - Leszek Jodliński (dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach)


 • Podczas wieczornej niespodzianki kulturalnej uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z planami Specjalnej Strefy Sztuki oraz wysłuchać koncertu zespołu Romantic Trio w budynku starej Elektrociepłowni przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi.

  Kliknij żeby powiększyć Kliknij żeby powiększyć Kliknij żeby powiększyć


  O wydawnictwie pokonferencyjnym będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz drogą mailową.

  Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do zapoznanie się z ankietą oraz odesłanie do nas swoich uwag.


  Ankieta pokonferencyjna - [doc]