Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ 19.03.2012

Dodano: 22.03.2012

Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ odbyło się 19 marca 2012 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich przy al. Politechniki 2

Walne Zgromadzenie Członków
Walne Zgromadzenie Członków
Prezydium Walnego Zgromadzenia
Prezydium Walnego Zgromadzenia
Sekretarze obrad Walnego Zgrom
Sekretarze obrad Walnego Zgrom
Jacek Ziółkowski - Przewodni
Jacek Ziółkowski - Przewodni
Danuta Jankowska - Główna Ks
Danuta Jankowska - Główna Ks
Wiesław Matkowski - Skarbnik
Wiesław Matkowski - Skarbnik
Anna Teodorczyk - Przewodnicz
Anna Teodorczyk - Przewodnicz
Andrzej Malinowski odbiera cer
Andrzej Malinowski odbiera cer
Edward Kłoda odbiera certyfik
Edward Kłoda odbiera certyfik
Magdalena Kopańska odbiera Ce
Magdalena Kopańska odbiera Ce
Mariusz Jachimek odbiera certy
Mariusz Jachimek odbiera certy
Sylwester Pawłowski odznaczon
Sylwester Pawłowski odznaczon
Członkowie ROTWŁ zwiedzają
Członkowie ROTWŁ zwiedzają

Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego poświecone było sprawom finansowym Stowarzyszenia.

W spotkaniu udział wzięło łącznie 47 członków Stowarzyszenia i zaproszeni goście. Otwarcia obrad dokonał Sylwester Pawłowski Prezes ROTWŁ. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad powołano Komisję Mandatową, Komisję Uchwał i Wniosków oraz Sekretarzy obrad.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ Prezes ROTWŁ przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

W trakcie spotkania przedstawiono i przyjęto następujące dokumenty:


Walne Zgrmadzenie ROTWŁ po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi ROTWŁ z działalności finansowej, programowej i organizacyjnej za 2011 r.

Następnie wręczono certyfikaty dla nowych członków Stowarzyszenia. Certyfikaty z rąk Prezesa ROTWŁ Sylwestra Pawłowskiego oraz Wiceprezesa ROTWŁ Artura Matiaszczyka odebrali: Andrzej Malinowski Prezes LoT Centralny Łuk Turystyczny, Magdalena Kopańska doradca ds. promocji Gminy Wieluń, Edward Kłoda przedstawiciel Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych i Mariusz Jachimek Wiceprezes Portu Lotniczego Łódź. im. W. Reymonta.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ  władze PTTK oodziału im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach - Anna Teodorczyk - Prezes Honorowy, i Sławomir Szczesio -  Prezes Oddziału wreczyli Prezesowi Sylwestrowi Pawłowskiemu Złotą Odznakę PTTK w podziękowaniu za zaangażowanie w rozwój turystyki i krajoznawstwa.


Po zakończeniu obrad Prezs zaprosił zgromadzonych na zwiedzanie Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego MTŁ. Gości po obiekcie oprowadzili przedstawiciele Międzynarodowych Targów Łódzkich: Mirosław Barburski - Dyrektor ds. Targów i Wystaw MTŁ oraz Anna Grabarek z Zespołu Promocji Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego MTŁ.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom  za udział w spotkaniu oraz gospodarzom - przedstawicielom Międzynarodowych Tagów Łódzkich za pomoc w zorganizowaniu spotkania i udostępnienie do zwiedzania Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego.