Trwa nabór do Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego

Dodano: 19.12.2018

Do 15 stycznia 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia do udziału w 10. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki, którego organizatorem jest Teatr Wielki – Opera Narodowa.

Projekt plakatu: Rafał Olbiń
Projekt plakatu: Rafał Olbiń

Do konkursu mogą przystąpić śpiewacy wszystkich narodowości, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, urodzeni nie wcześniej niż 6 maja 1986 r. oraz nie później niż 6 maja 2001 r.

HARMONOGRAM KONKURSU

1/09/18 - 15/01/19 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

DO 22/02/19 OGŁOSZENIE LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

5/05/19 SALA MONIUSZKI

Gala Otwarcia w dniu 200. urodzin Stanisława Moniuszki – uroczysty koncert z udziałem laureatów poprzednich edycji Konkursu

6-7/05/19 SALE REDUTOWE

I etap, przesłuchania z fortepianem

8-9/05/19 SALE REDUTOWE

II etap, przesłuchania z fortepianem

11/05/19 SALA MONIUSZKI

III etap, przesłuchania finałowe z orkiestrą, ogłoszenie wyników, ceremonia wręczenia nagród

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na stronie Opery Narodowej: https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/konkurs-moniuszkowski/

Organizatorzy zapraszają do śledzenia transmisji Gali Otwarcia oraz wszystkich etapów 10. Konkursu na vod.teatrwielki.pl

Źródło: https://www.lodzkie.pl/kultura/aktualnosci/archiwum/trwa-nab%C3%B3r-do-10-mi%C4%99dzynarodowego-konkursu-wokalnego-im-stanis%C5%82awa-moniuszki