Turystyka i kultura - razem czy osobno? - Łódź, 6-7 listopada

Dodano: 23.08.2006

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej związkom kultury i turystyki w Polsce pod nazwą: "Turystyka i kultura - razem czy osobno?", która odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 listopada 2006 roku.

Głównym celem konferencji jest zdefiniowanie barier i problemów utrudniających współpracę branży kulturalnej i turystycznej w Polsce. Spotkanie przedstawicieli obu środowisk ma służyć poznaniu wzajemnych problemów i oczekiwań, a w konsekwencji stworzeniu podstaw do owocnego współdziałania w przyszłości. Głównymi organizatorami konferencji jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.

Dyskusja na konferencji powinna dotyczyć następujących zagadnień:

• związki turystyki z kulturą – możliwości współdziałania, bariery rozwoju, obszary konfliktu interesów,
• determinanty i bariery rozwoju turystyki kulturowej,
• ruch turystyczny w placówkach kulturalnych,
• placówka kultury – zabytek, atrakcja turystyczna czy produkt turystyczny?,
• kultura jako część większego produktu regionu,
• wykorzystanie kultury do kreowania produktu turystycznego,
• miejsce kultury i turystyki w Narodowym Planie Rozwoju,
• znaczenie kultury w promocji turystycznej miasta i regionu,
• ekonomiczne, prawne i organizacyjne aspekty współpracy kultury i turystyki.

Organizatorzy nie ograniczają jednak listy problemów – można będzie poruszyć wszelkie zagadnienia, o ile tylko będą dotyczyły współpracy kultury i turystyki.

Konferencja skierowana jest zarówno do teoretyków (naukowców), jak i praktyków (przedstawicieli kultury i turystyki). Do udziału zaproszeni zostaną także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki (Departament Turystyki), Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnych organizacji turystycznych, samorządu terytorialnego etc.

Ramowy program konferencji obejmuje:

06.11.2006 r. (poniedziałek)

Rejestracja uczestników (do godz. 11.00)
Dwie sesje referatowe.
Dyskusja plenarna.
Kulturalna niespodzianka.

07.11.2006 r. (wtorek)

Wycieczka „Kultura w krajobrazie industrialnym”
Panele dyskusyjne nt. najważniejszych problemów współpracy instytucji kultury z podmiotami turystycznymi.

W drugim dniu konferencji przewidziano trzy stoły tematyczne:

1. działalność placówek muzealnych

Uczestnicy: administracja rządowa, samorządowa, muzea, przewodnicy, piloci, touroperatorzy

2. wydarzenia kulturalne: festiwale, koncerty, imprezy plenerowe

Uczestnicy: organizatorzy, administracja samorządowa, hotelarze, touroperatorzy

3. kultura ludowa

Uczestnicy: twórcy ludowi, administracja samorządowa, domy kultury, federacje kultury, touroperatorzy

Warunki uczestnictwa:

Udział w konferencji może wziąć każdy zainteresowany po przesłaniu formularza zgłoszenia i wpłaceniu na konto organizatorów opłaty konferencyjnej w wysokości 122 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają:

• nocleg w hotelu *** w centrum Łodzi z 6 na 7 listopada 2006 r.
• 2 obiady, kolację integracyjną
• poczęstunek podczas przerw w obradach
• kulturalną niespodziankę
• wycieczkę po Łodzi z przewodnikiem

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i ewentualnych noclegów przed i po konferencji. Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf można pobrać tutaj.

Wystąpienia na konferencji nie powinny trwać dłużej niż 20 min. Obszerniejsze mogą być pisemne referaty (max. 15 stron znormalizowanego maszynopisu, bibliografia, dane o autorze), które należy przesłać na adres organizatorów lub złożyć w sekretariacie podczas konferencji. Zestaw materiałów pokonferencyjnych zostanie opublikowany w pierwszej połowie 2007 r.

Kolejny komunikat ze szczegółowym programem konferencji oraz warunkami uiszczenia opłaty konferencyjnej zostanie przesłany uczestnikom na początku września 2006r.

Termin zgłoszeń upływa 15 października 2006 r.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 69/71
- Justyna Mokras-Grabowska – tel.: 042 6745274, fax: 042 6324223, e-mail: justyna.mokras-grabowska@wsth.edu.pl

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
- Tomasz Koralewski – tel. 042 6385957, e-mail: biuro@rotwl.pl

Formularz zgłoszeniowy - [pdf, 171kb]

Aby móc otworzyć plik pdf należy ściągnąć darmowy program Acrobat Reader:

Ściągnij Acrobat Readera

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!