VIII Rajd "Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą"

Dodano: 16.05.2018

Odbędzie się w najbliższą sobotę (19 maja). Organizatorami rajdu są Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza i ZPKWŁ OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Rajd
Rajd

Wzorem ubiegłych lat uczestnicy rajdu będą mogli zobaczyć wiele interesujących miejsc w zachodniej części Parku oraz docenić jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. Przewodnicy na wszystkich trasach będą dokładali starań, by przekazać uczestnikom moc interesujących informacji na temat Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Lasu Łagiewnickiego i śladów wiosny, które w tym roku szczególnie szybko znikają w zieleni nadchodzącego już lata.

Tegoroczna edycja rajdu organizowana jest w ramach Zielonego Tygodnia Green Week organizowanego przez Komisję Europejską, jako cykl wydarzeń służących odnajdowaniu dróg do poprawy środowiska życia i pracy w przestrzeni miejskiej.

 

Regulamin Rajdu

I. Obsługa rajdu

 

Kierownik Rajdu    – Katarzyna Krakowska

Przewodnicy na trasach  – Magdalena Majda, Krystyna Rozensztrauch – Sosnowska, Adam Świć, Agata Zaborowska.

 

 

II.  Cele Rajdu:

  1. Wspólna wędrówka zakończona konkursem wiedzy o PKWŁ.

 

  1. Poznawanie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich podczas czynnego wypoczynku.

 

  1. Poszukiwanie śladów wiosny na terenie Lasu Łagiewnickiego.
  2. Popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej i krajoznawstwa oraz zdobywanie odznak PTTK.

 

  1. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w życie PTTK.

III. Program Rajdu.

 

Zapraszamy na kolejny rajd po Wzniesieniach Łódzkich. Proponujemy 3 trasy: 2 piesze oraz rowerową. Wszystkie trasy prowadzą dla Państwa pracownicy PKWŁ.

 

Zbiórka uczestników poszczególnych tras w dniu 19.05.2018r. – sobota o godzinie 9.45 (start o godz. 10.00), w siedzibie oddziału terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym w Lesie Łagiewnickim ul. Wycieczkowa 89. (dojazd- wysiąść autobusem linii 51 lub 51A do przystanku „sanatorium” przy oddziale dziecięcym szpitala chorób płuc na ul. Wycieczkowej). Meta rajdu w tym samym miejscu czynna w godz. 11.45 – 13.30. Tu wydawane będą świadczenia. Na mecie zorganizowane zostanie (przy sprzyjającej pogodzie) ognisko (kiełbaski we własnym zakresie).

 

Odbędzie się również konkurs wiedzy o Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Uczestnicy poszczególnych tras wędrują lub jadą z przewodnikiem w grupie słuchając opowieści o najciekawszych miejscach na trasie. Na podstawie informacji zasłyszanych na trasie rajdu, uczestnicy wypełniają karty konkursowe, które następnie wrzucają do urny na mecie. Wśród osób z prawidłowo wypełnionymi kartami rozlosowane zostaną nagrody ufundowane przez ZPKWŁ oraz przez organizatorów Green Week.. Losowanie odbędzie się o godzinie 13.00.

 

IV. Trasy Rajdu.

 

Trasa I Start godz 1000 (trasa rowerowa): Ośrodek Edukacji w Lesie Łagiewnickim, rezerwat, Skotniki, Klęk, Dobra, Modrzew, powrót do Ośrodka - długość trasy ok. 20 km.

 

Trasa II Start godz. 1000: Ośrodek Edukacji w Lesie Łagiewnickim, uroczysko Wanny, dolina Łagiewniczanki, Opadówka, powrót do Ośrodka - długość trasy ok. 8 km.

 

Trasa III – Start godz. 1000: Ośrodek Edukacji w Lesie Łagiewnickim a następnie wokół rezerwatu Las Łagiewnicki, fragment szlaku konnego, powrót do Ośrodka - długość trasy ok.6 km.

V. Warunki uczestnictwa:

 

  1. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane będą zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Młodzież szkolna będzie przyjmowana na rajd tylko według zgłoszeń szkoły (pod opieką nauczycieli lub innych osób dorosłych). Pisemne zgłoszenia grupowe winny zawierać: imię i nazwisko, numer legitymacji PTTK (dla członków) oraz - w przypadku drużyn zinstytucjonalizowanych - nazwę zgłaszającego (szkoły, przedszkola, instytucji, klubu, koła, itd.).

 

  1. Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w Biurze Oddziału Łódzkiego PTTK, ul. Wigury 12a, Ip, pok- 105 w dniach 14-18 maja, godz. 10.00-16.00 lub telefonicznie - (042) 636-15-09. (Zgłoszenia będą przyjmowane także w sobotę 19.05.2018 na starcie imprezy. W przypadku zgłoszeń telefonicznych oraz zapisów w dn. 18 maja organizator nie gwarantuje otrzymania świadczeń w pełnym zakresie. Znaczki wydawane będą w Biurze Oddziału w późniejszym terminie.)
  2. Uczestnicy otrzymają: pamiątkowy znaczek, mały poczęstunek na mecie rajdu oraz herbatę, dyplom dla grup zorganizowanych, potwierdzenia punktów na: OTP, Siedmiomilowe Buty, Turysta Przyrodnik oraz do innych odznak w/g indywidualnych potrzeb oraz nagrodę.

VI. Opłaty za udział w rajdzie.

–  Kadra PTTK oraz młodzież szkolna zrzeszona w PTTK (opłacona składka za 2018 r.)              6 zł

–  Członkowie PTTK (opłacona składka za 2018r.) i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK       7 zł

–  Pozostali                                                                                                                                      8 zł

 

 

Opiekunowie grup szkolnych, Kół PTTK i SKKT (1 opiekun na min. 8 uczestników) są zwolnieni z opłat wpisowego. Opiekunowie Ci otrzymują takie same świadczenia, jak uczestnicy.

 

Istnieje możliwość  dokonania wpłaty  na  konto:  58 1930 1464 2360 0350 8525 0001

W przypadku niezgłoszenia się w dniu rajdu wpisowe nie będzie zwracane.

 

VII. Informacje dodatkowe.

 

Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty

oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa.
Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną
odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy
.

 

Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie kierownictwu.

Przejazdy powrotne.

Autobusy linii 51 i 51 A na Plac Dąbrowskiego i dworzec Łódź Fabryczna.

 

Za przejazdy komunikacją na start i z powrotem uczestnicy płacą sami.

W razie potrzeby jedna z tras zostanie poprowadzona w języku angielskim.