Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ

Dodano: 27.03.2013

Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ odbyło się 26 marca 2013 r. w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi.

Członkowie ROTWŁ
Członkowie ROTWŁ
Członkowie ROTWŁ
Członkowie ROTWŁ
Członkowie ROTWŁ
Członkowie ROTWŁ
zgrany duet - Wiesław Matkows
zgrany duet - Wiesław Matkows
od lewej - Zygmunt Kamiński -
od lewej - Zygmunt Kamiński -
Sylwester Pawłowski - Prezes
Sylwester Pawłowski - Prezes
od lewej Jolanta Kondys Sikora
od lewej Jolanta Kondys Sikora
Łukasz Wagner z MIKROKOSMOSU
Łukasz Wagner z MIKROKOSMOSU
godzina 12:00 - hejnalista gra
godzina 12:00 - hejnalista gra

Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego poświecone było sprawom finansowym i merytorycznym Stowarzyszenia.

Otwarcia obrad dokonał Sylwester Pawłowski Prezes ROTWŁ. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad powołano Komisję Mandatową, Komisję Uchwał i Wniosków oraz Sekretarzy obrad.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ Prezes ROTWŁ przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

W trakcie spotkania przedstawiono i przyjęto następujące dokumenty:


Walne Zgromadzenie ROTWŁ po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi ROTWŁ z działalności finansowej, programowej i organizacyjnej za 2012 r.

Podczas spotkania wręczono certyfikat dla nowego członka Stowarzyszenia. Certyfikaty z rąk Prezesa ROTWŁ Sylwestra Pawłowskiego oraz Wiceprezesa ROTWŁ Artura Matiaszczyka odebrał Łukasz Wagner, właściciel Parku Edukacyjno-Rozrywkowego MIKROKOSMOS.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom  za udział w spotkaniu oraz gospodarzom - Urzędowi Miasta Łodzi za pomoc w zorganizowaniu spotkania.