Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ za nami!

Dodano: 15.02.2018

13 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Żródło: Archiwum ROTWŁ
Żródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ

Delegaci członków ROTWŁ oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali Obrad Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi w gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w Łodzi. Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ poprowadził Prezes ROTWŁ Sylwester Pawłowski.

Po powitaniu Delegatów oraz przyjęciu regulaminu i porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Mandatowej w składzie Grażyna Kietla, Krzysztof Gawot i Tomasz Durecki oraz Komisji Uchwał i Wniosków w składzie Małgorzata Karolczak, Andrzej Danowski, Ryszard Mamenas. Sekretarzami zostali Artur Matiaszczyk i Witosław Madej.

Kolejnym punktem obrad były prezentacja multimedialna sprawozdań za 2017 r. – merytorycznego i finansowego. Po sprawozdaniu komisji mandatowej w/s ważności obrad (Krzysztof Gawot), w kolejnej części obrad odbyły głosowania. Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego, o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2017 rok, a także o zmianach w statucie ROTWŁ. Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej (Krzysztof Gawot) delegaci zatwierdzili uchwałę w/s absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za 2017 rok.

Po przewie kawowej nastąpiła prezentacja nowych członków ROTWŁ (Żywy Skansen – Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach, Łódzka Organizacja Turystyczna i Kraina Wycieczek) i wręczenie certyfikatów członkowskich (w tym również dla Gminy Biała Rawska, która została członkiem ROTWŁ w poprzednim roku). Następnie został przedstawiony przez Prezesa Sylwestra Pawłowskiego plan merytoryczny i finansowy na 2018 r. (w tym omówienie zmian w naliczaniu składek członkowskich). Podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów. Po czasie przeznaczonym na dyskusję spotkanie zakończyło się wspólną fotografią Delegatów.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność i czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków ROTWŁ. Mamy nadzieję, że kolejne lata działalności ROTWŁ będą równie aktywne, a współpraca z Państwem jak zawsze sprawna i przynosząca widoczne efekty.