Wystawa "Awangarda i państwo" w łódzkim Muzeum Sztuki ms1

Dodano: 22.10.2018

Muzeum Sztuki ms1 w Łodzi (ul. Więckowskiego 36) zaprasza od 26 października do 27 stycznia 2019 roku na wystawę „Awangarda i państwo”. Wystawa zaprezentuje zmieniający się stosunek twórców awangardy do państwa w okresie II Rzeczypospolitej i PRL-u.

Źródło: materiały promocyj
Źródło: materiały promocyj
El Lissitzky, Kompozycja, 1918
El Lissitzky, Kompozycja, 1918
Galeria Sztuki Najnowszej, Prz
Galeria Sztuki Najnowszej, Prz
Karol Hiller, Na krze, ok. 193
Karol Hiller, Na krze, ok. 193
Lubow Popova, Kompozycja, 1910
Lubow Popova, Kompozycja, 1910
Vladas Drėma Praczka, 1930, o
Vladas Drėma Praczka, 1930, o

Awangarda - jakim celom społecznym i ideologiom służyła? W jakich relacjach do procesów państwotwórczych, narodowościowych i politycznych się znajdowała? Gdzie leżą jej granice i czy pokrywają się z granicami państwowymi i podziałami etnicznymi? Wystawa "Awangarda i państwo" spróbuje odpowiedzieć na te pytania poprzez ukazanie złożoności związków łączących ruchy awangardowe z burzliwymi przemianami politycznymi w XX wieku. W centrum zainteresowania tej ekspozycji - będącej jedną z największych, pod względem ilości prezentowanych prac, w całej historii Muzeum Sztuki - znajdą się ruchy awangardowe w państwie polskim, ukazane przede wszystkim w relacji do szerszych procesów politycznych i państwotwórczych zachodzących w Europie Środkowej i Wschodniej.

Przyjęty zakres czasowy pozwoli śledzić i porównywać przemieszczanie się znaczeń w ramach takich wątków, jak zaangażowanie społeczne i lewicowość, suwerenność i niepodległość, wolność sztuki i sytuacja materialna artysty, a w końcu sposób uhistoryczniania przedwojennej awangardy ze względu  na funkcjonowanie sztuki w okresie PRL-u. Ekspozycja wypełni wszystkie trzy piętra ms1 ponad sześciuset pracami artystów i artystek, pochodzącymi z polskich i zagranicznych zbiorów.

Wystawa potrwa do 27 stycznia 2019 r.

kuratorka: Dorota Monkiewicz

współpraca: Izabela Mościcka

współpraca ze strony MS: Marta Skłodowska

Zdjęcia z archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi.

Źródło oraz więcej informacji: https://msl.org.pl/wydarzeniams/wystawy-planowane/awangarda-i-panstwo,2634.html