XVIII Zjazd Zrzeszenia Szlachty Herbu Sas

Dodano: 09.05.2018

W dniach 1-3 maja 2018 r. w miejscowości Słońsk (woj. lubuskie) odbył się XVIII Zjazd Szlachty Polskiej rodów Herbu SAS: Matkowskich, Jaworskich, Komarnickich, Wysoczańskich, Jurgiewiczów, Żurakowskich, Ilnockich.

Źródło: Archiwum ROTWŁ
Źródło: Archiwum ROTWŁ
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski
Fot. Wiesław Matkowski

W zjeździe uczestniczyło 98 osób. Zjazd został zorganizowany dla upamiętnienia 100 rocznicy uzyskania niepodległości Polski. W drugim dniu imprezy (  02-05.) podsumowano konkurs plastyczny pod patronatem Zrzeszenia Szlachty herbu SAS zorganizowany w Zespole szkół w Słońsku im. Przyjaźni Narodów. Nagrodzono 5 osób: przyznano 2 główne nagrody w postaci wyjazdu na trzydniową wycieczkę do Wilna, oraz trzy wyróżnienia - nagrody rzeczowe w postaci wydawnictw książkowych poświęconych tradycji niepodległościowych Nagrody zostały ufundowane przez : Agencję Turystyczną WILEJKA z Łodzi, Muzeum Tradycji  Niepodległościowych, Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego, i Kancelarię Doradztwa Podatkowego Wiesław Matkowski z Aleksandrowa Łódzkiego. Ponadto Muzeum przygotowało wystawę o tematyce niepodległościowej, a ROTWŁ użyczył sprzęt audiowizualny. W godzinach popołudniowych odbywały się odczyty historyczne poświęcone drodze do niepodległości z udziałem Sasów. Po godz. 20 odbył się bal.

Zjazd zakończył się trzeciego maja w godzinach popołudniowych. Najstarsi i najmłodsi uczestnicy zjazdu zostali obdarowani na pamiątkę biało-czerwonymi flagami narodowymi.

Historia Rodów Szlachty herbu SAS wywodzi się z kresów (obecna Ukraina). Zajmowali oni pogranicza ziem polskich, broniąc je przed najazdami Turków i Tatarów. Sa to tereny m.in. Podola (okolice Stanisławowa) – wsie: Matków, Ilnik, Wysocko. Komarniki, Mochnate. Korzenie Rodów sięgają terenów basenu Morza Śródziemnego (obecnie Grecja, Albania, Macedonia) zamieszkanymi pierwotnie przez ludy zwane ludami wołoskimi W przeszłości zajmowali się hodowlą owiec, koni i ich wypasem na terenach górskich. To właśnie ta ludność jest prekursorem gospodarki wypasowej na terenach górskich (w Polsce obszary Karpat i Tatr). Oprócz hodowli zajmowali się też wojaczką broniąc nierzadko własnego dobytku. Z powodu stopniowego zajmowania ziem bałkańskich przez Rzymian, a następnie Turków Osmańskich, Wołosi z całym dobytkiem migrowali na północ Europy. Rycerstwo Wołoskie za udział w walkach i obronę granic polskich otrzymali nadania ziemskie i zostali nobilitowani do stanów szlacheckich. Stali u boku króla Jagiełły pod Grunwaldem, hetmana Żółkiewskiego i Jana III Sobieskiego w walkach z Tatarami i Turkami pod Wiedniem. Walczyli także z najazdem szwedzkim. W czasach współczesnych brali udział w walkach o niepodległość Polski. Wielu Jaworskich i Matkowskich otrzymało krzyże Virtuti Militari i wielu też poległo – pochowani są m.in. na cmentarzu Orląt we Lwowie. Brali udział w drugiej wojnie światowej u boku generałów: Andersa, Sikorskiego i Maczka. Po wojnie zostali przesiedleni ze swoich ziem na tereny ziem odzyskanych i obecnie zamieszkują tereny m.in. województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.