Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
A+ A-
Sonda
kalendarium imprez
Która z poniższych atrakcji turystycznych jest (najdok)ładniej zrewitalizowana? (Można zaznaczyć maksymalnie 3 pola)

Groty Nagórzyckie
Ruiny Zamku w Inowłodzu
Rynek w Piotrkowie Tryb.
Pałac Męcińskich w Działoszynie
Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała
Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej
Manufaktura w Łodzi
Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi

XX Ogól­no­pol­ski Fe­sti­wal Me­diów "Czło­wiek w Za­gro­że­niu"

dodano: 17.11.2010
drukujpoleć znajomemu

46 fil­mów do­ku­men­tal­nych ry­wa­li­zo­wać bę­dzie o Grand Prix - sta­tu­et­kę Bia­łej Kobry - XX Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Me­diów "Czło­wiek w Za­gro­że­niu", który dziś roz­pocz­nie się w Łodzi.

W kon­kur­sie wy­star­tu­je rów­nież 14 re­por­ta­ży ra­dio­wych. Łódz­ki fe­sti­wal uzna­wa­ny jest za jeden z naj­waż­niej­szych w kraju prze­glą­dów fil­mów i re­por­ta­ży do­ku­men­tal­nych re­je­stru­ją­cych pa­to­lo­gie, nie­to­le­ran­cję, pro­ble­my wy­ni­ka­ją­ce z trans­for­ma­cji, uwi­kłań w po­li­ty­kę i z ogól­nej kon­dy­cji czło­wie­ka. Te­go­rocz­na edy­cja de­dy­ko­wa­na jest zna­ne­mu do­ku­men­ta­li­ście Ka­zi­mie­rzo­wi Ka­ra­ba­szo­wi, który w tym roku ob­cho­dzi 80. uro­dzi­ny. Ka­ra­basz pierw­szy w pol­skim fil­mie wy­zna­czał kanon, co wolno, a czego nie wolno po­ka­zy­wać nawet w fil­mie o cha­rak­te­rze do­ku-​men­tal­nym.

Czas trwania imprezy: 17-20 listopada 2010 r.

Szczegółowe informacje: www.festiwalmediow.art.plDodaj swój komentarz


Nick lub imię:

Komentarz:
Przepisz kod z obrazka:
Wielkość znaków nie ma znaczenia.
Opublikuj


Brak komentarzy
kalendarium imprez
<<     Grudzień, 2017     >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

01.12.2017

23.12.2017
Jarmark Bożonarodzeniowy na ul. Piotrkowskiej
21.09.2017

29.12.2017
"Nostalgia za Kresami. Ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska"
11.05.2017

29.12.2017
„Sprusiak jakiego nie znamy” – nieznana twórczość łódzkiego artysty
18.10.2017

31.12.2017
Czwarty Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców
03.10.2017

03.01.2018
„Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”.
25.11.2017

02.02.2018
Wystawa malarstwa pt."Anioły nad miastem..." w Drzewicy
24.11.2017

03.06.2018
Wystawa Leonardo da Vinci w EC1
12.12.2017
Christmas Songs w Teatrze Muzycznym w Łodzi
12.12.2017
Czym żyła międzywojenna Łódź? - wykłady w Centrum Dialogu
12.12.2017
Filmowe wtorki z kinem polskim w Starym Kinie w Łodzi

Zobacz najbliższe wydarzenia na mapie
video box
kalendarium imprez
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres email.

 
Zgadzam sią na wysyłanie na mój adres elektroniczny informacji ze strony rotwl.pl oraz na przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
http://www.zarabiajnaturystyce.pl/
http://www.translateria.pl
katalog turystyczny 2015