Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
A+ A-
Sonda
kalendarium imprez
Która z poniższych atrakcji turystycznych jest (najdok)ładniej zrewitalizowana? (Można zaznaczyć maksymalnie 3 pola)

Groty Nagórzyckie
Ruiny Zamku w Inowłodzu
Rynek w Piotrkowie Tryb.
Pałac Męcińskich w Działoszynie
Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała
Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej
Manufaktura w Łodzi
Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi

XX Ogól­no­pol­ski Fe­sti­wal Me­diów "Czło­wiek w Za­gro­że­niu"

dodano: 17.11.2010
drukujpoleć znajomemu

46 fil­mów do­ku­men­tal­nych ry­wa­li­zo­wać bę­dzie o Grand Prix - sta­tu­et­kę Bia­łej Kobry - XX Ogól­no­pol­skie­go Fe­sti­wa­lu Me­diów "Czło­wiek w Za­gro­że­niu", który dziś roz­pocz­nie się w Łodzi.

W kon­kur­sie wy­star­tu­je rów­nież 14 re­por­ta­ży ra­dio­wych. Łódz­ki fe­sti­wal uzna­wa­ny jest za jeden z naj­waż­niej­szych w kraju prze­glą­dów fil­mów i re­por­ta­ży do­ku­men­tal­nych re­je­stru­ją­cych pa­to­lo­gie, nie­to­le­ran­cję, pro­ble­my wy­ni­ka­ją­ce z trans­for­ma­cji, uwi­kłań w po­li­ty­kę i z ogól­nej kon­dy­cji czło­wie­ka. Te­go­rocz­na edy­cja de­dy­ko­wa­na jest zna­ne­mu do­ku­men­ta­li­ście Ka­zi­mie­rzo­wi Ka­ra­ba­szo­wi, który w tym roku ob­cho­dzi 80. uro­dzi­ny. Ka­ra­basz pierw­szy w pol­skim fil­mie wy­zna­czał kanon, co wolno, a czego nie wolno po­ka­zy­wać nawet w fil­mie o cha­rak­te­rze do­ku-​men­tal­nym.

Czas trwania imprezy: 17-20 listopada 2010 r.

Szczegółowe informacje: www.festiwalmediow.art.plDodaj swój komentarz


Nick lub imię:

Komentarz:
Przepisz kod z obrazka:
Wielkość znaków nie ma znaczenia.
Opublikuj


Brak komentarzy
kalendarium imprez
<<     Luty, 2018     >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Najbliższe wydarzenia

19.02.2018

25.02.2018
Festiwal OFF-Północna
03.02.2018

25.02.2018
Podróże do różnych stron świata
02.01.2018

31.03.2018
Historia oręża w Porcie Łódź
16.01.2018

29.05.2018
Wystawa Ewy Braun w Muzeum Kinematogriafii
24.11.2017

03.06.2018
Wystawa Leonardo da Vinci w EC1
21.02.2018
Wykład w Muzeum Fabryki
21.02.2018
Spacer po wystawie stałej „Na wspólnym podwórku…”
22.02.2018
Anita Lipnicka & The Hats - Miód i Dym 2018- koncert w Wytwórni
25.02.2018
Zrozumieć Braci // Rabin Skórka i Arcybiskup Ryś
25.02.2018
Musical Metro z udziałem najlepszych artystów teatru BUFFO

Zobacz najbliższe wydarzenia na mapie
video box
kalendarium imprez
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową, podaj swój adres email.

 
Zgadzam sią na wysyłanie na mój adres elektroniczny informacji ze strony rotwl.pl oraz na przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
http://www.translateria.pl
http://www.zarabiajnaturystyce.pl/
katalog turystyczny 2015